logo

                            ​        

Las associacions

Cadres Catalans de Tolosa e Occitània Centrala

Que són els objectius dels Cadres (Executius) Catalans ?

Hi ha quatre Associacions de Cadres Catalans a França, a Perpinyà, a París, a Montpeller i a Tolosa de Llenguadoc.
Són Associacions llei 1901, que tenen estatuts semblants, agrupades en Federació, amb per a objectius :
"D'examinar, de seguir i en la mesura possible, de facilitar el desenvolupament de la Catalunya Nord, en un objectiu Econòmic Social i Cultural".

Que fa l'associació dels Cadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc ?
Es un lloc de trobada i d'intercanvis entre Catalans de Tolosa de Llenguadoc i els de Catalunya Nord.
Organitza regularment sopars-conferències sobre temes vinculats a Catalunya.
Organitza sola, o en col·laboració amb les altres associacions accions que apunten a fer conèixer i a valorar la Catalunya Nord.
Cada any, les quatre associacions es retroben per una trobada a Catalunya Nord.

Contact :
secretari@cadrescatalans.com

siti oèb :
www.cadrescatalans.com